Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của chúng tôi. Bảo vệ dữ liệu là ưu tiên đặc biệt cao đối với việc quản lý Tên Công ty. Có thể sử dụng các trang Internet của Tên Công ty mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về dữ liệu cá nhân; tuy nhiên, nếu một chủ thể dữ liệu muốn sử dụng các dịch vụ doanh nghiệp đặc biệt thông qua trang web của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể trở nên cần thiết. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết và không có cơ sở theo luật định cho việc xử lý đó, chúng tôi thường có được sự đồng ý từ chủ thể dữ liệu.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân, như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của chủ thể dữ liệu phải luôn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và phù hợp với bảo vệ dữ liệu cụ thể theo quốc gia quy định áp dụng cho Tên Công ty. Bằng cách khai báo bảo vệ dữ liệu này, doanh nghiệp của chúng tôi muốn thông báo cho công chúng về bản chất, phạm vi và mục đích của dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý. Hơn nữa, các chủ thể dữ liệu được thông báo, thông qua tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, về các quyền mà họ được hưởng.

Với tư cách là người kiểm soát, Tên Công ty đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân hoàn chỉnh nhất được xử lý thông qua trang web này. Tuy nhiên, về nguyên tắc truyền dữ liệu trên Internet có thể có các lỗ hổng bảo mật, do đó bảo vệ tuyệt đối có thể không được đảm bảo. Vì lý do này, mọi chủ đề dữ liệu được tự do chuyển dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua các phương tiện khác, ví dụ: bằng điện thoại.

1. Tính xác định

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Tên Công ty dựa trên các điều khoản được sử dụng bởi các nhà lập pháp châu Âu để thông qua Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi phải dễ đọc và dễ hiểu đối với công chúng, cũng như khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Để đảm bảo điều này, trước tiên chúng tôi muốn giải thích thuật ngữ được sử dụng.

Trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi sử dụng, ngoài các điều khoản sau:

a) Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người tự nhiên được xác định hoặc nhận dạng (chủ đề dữ liệu trực tuyến). Một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của người tự nhiên đó.

b) Chủ đề dữ liệu

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân tự nhiên nào được xác định hoặc nhận dạng, có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bộ điều khiển chịu trách nhiệm xử lý.

c) Quá trình thu thập

Xử lý là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên các bộ dữ liệu cá nhân, cho dù có hoặc không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

d) Hạn chế xử lý

Hạn chế xử lý là việc đánh dấu dữ liệu cá nhân được lưu trữ với mục đích hạn chế xử lý chúng trong tương lai.

e) Hồ sơ

Hồ sơ có nghĩa là bất kỳ hình thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động nào bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định liên quan đến thể nhân, đặc biệt là phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh liên quan đến hiệu suất của người tự nhiên trong công việc, tình hình kinh tế, sức khỏe, sở thích cá nhân , lợi ích, độ tin cậy, hành vi, vị trí hoặc phong trào.

g) Người nhận

Người nhận là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, mà dữ liệu cá nhân được tiết lộ, cho dù là bên thứ ba hay không. Tuy nhiên, các cơ quan công quyền có thể nhận dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ của một cuộc điều tra cụ thể theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên sẽ không được coi là người nhận; việc xử lý các dữ liệu đó của các cơ quan công quyền đó phải tuân thủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành theo mục đích xử lý.

h) Bên thứ ba

Bên thứ ba là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác ngoài chủ thể dữ liệu, bộ điều khiển, bộ xử lý và những người, dưới quyền trực tiếp của bộ điều khiển hoặc bộ xử lý, được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Tên và địa chỉ

Bên thứ ba là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác ngoài chủ thể dữ liệu, bộ điều khiển, bộ xử lý và những người, dưới quyền trực tiếp của bộ điều khiển hoặc bộ xử lý, được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

Tên công ty
Địa chỉ công ty
300057 Luân Đôn
Vương quốc Anh
Điện thoại: +1234324543
Email: email
company.com
Trang web: https://www.example.com

3. Cookies

Các trang Internet của Tên Công ty sử dụng cookie. Cookies là các tệp văn bản được lưu trữ trong hệ thống máy tính thông qua trình duyệt Internet.

Nhiều trang web và máy chủ sử dụng cookie. Nhiều cookie chứa một cái gọi là ID cookie. ID cookie là một định danh duy nhất của cookie. Nó bao gồm một chuỗi ký tự thông qua đó các trang và máy chủ Internet có thể được gán cho trình duyệt Internet cụ thể nơi cookie được lưu trữ. Điều này cho phép các trang web và máy chủ truy cập Internet để phân biệt trình duyệt riêng lẻ của chủ đề dats với các trình duyệt Internet khác có chứa các cookie khác. Một trình duyệt Internet cụ thể có thể được nhận dạng và xác định bằng ID cookie duy nhất.

Thông qua việc sử dụng cookie, Tên Công ty có thể cung cấp cho người dùng trang web này các dịch vụ thân thiện hơn với người dùng mà không thể cài đặt cookie.

Bằng cookie, thông tin và ưu đãi trên trang web của chúng tôi có thể được tối ưu hóa với người dùng. Cookies cho phép chúng tôi, như đã đề cập trước đây, nhận ra người dùng trang web của chúng tôi. Mục đích của sự công nhận này là giúp người dùng dễ dàng sử dụng trang web của chúng tôi hơn. Người dùng trang web sử dụng cookie, ví dụ: không phải nhập dữ liệu truy cập mỗi khi trang web được truy cập, bởi vì điều này được chiếm bởi trang web và do đó cookie được lưu trữ trên hệ thống máy tính của người dùng. Một ví dụ khác là cookie của giỏ hàng trong một cửa hàng trực tuyến. Cửa hàng trực tuyến ghi nhớ các bài viết mà khách hàng đã đặt vào giỏ hàng ảo thông qua cookie.

Bất cứ lúc nào, chủ đề dữ liệu có thể ngăn cài đặt cookie thông qua trang web của chúng tôi bằng một cài đặt tương ứng của trình duyệt Internet được sử dụng và do đó có thể từ chối vĩnh viễn cài đặt cookie. Hơn nữa, cookie đã được đặt có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác. Điều này có thể có trong tất cả các trình duyệt Internet phổ biến. Nếu chủ thể dữ liệu hủy kích hoạt cài đặt cookie trong trình duyệt Internet được sử dụng, không phải tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi đều có thể sử dụng được.

4. Thu thập dữ liệu và thông tin chung

Trang web của Tên Công ty thu thập một loạt dữ liệu và thông tin chung khi một chủ thể dữ liệu hoặc hệ thống tự động gọi trang web. Dữ liệu và thông tin chung này được lưu trữ trong tệp nhật ký máy chủ. Được thu thập có thể là:

(1) loại trình duyệt và phiên bản được sử dụng,

(2) hệ điều hành được sử dụng bởi hệ thống truy cập,

(3) trang web mà hệ thống truy cập truy cập trang web của chúng tôi (được gọi là người giới thiệu) , (4) các trang web phụ,

(5) ngày và thời gian truy cập vào trang Internet,

(6) địa chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP),

(7) nhà cung cấp dịch vụ Internet của truy cập hệ thống và

(8) mọi dữ liệu và thông tin tương tự khác có thể được sử dụng trong trường hợp bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

Khi sử dụng những dữ liệu và thông tin chung này, Tên Công ty không rút ra bất kỳ kết luận nào về chủ đề dữ liệu. Thay vào đó, thông tin này là cần thiết để

(1) phân phối chính xác nội dung trang web của chúng tôi,

(2) tối ưu hóa nội dung trang web cũng như quảng cáo của nó,

(3) đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của chúng tôi hệ thống công nghệ thông tin và công nghệ trang web và

(4) cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật các thông tin cần thiết để truy tố hình sự trong trường hợp bị tấn công mạng.

Do đó, Tên Công ty phân tích dữ liệu và thông tin được thu thập ẩn danh theo thống kê, với mục đích tăng bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp của chúng tôi và để đảm bảo mức độ bảo vệ tối ưu cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Dữ liệu ẩn danh của tệp nhật ký máy chủ được lưu trữ riêng biệt với tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi một chủ thể dữ liệu.

5. Đăng ký trên trang web của chúng tôi

Chủ thể dữ liệu có khả năng đăng ký trên trang web của bộ điều khiển với chỉ dẫn dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân nào được truyền đến bộ điều khiển được xác định bởi mặt nạ đầu vào tương ứng được sử dụng để đăng ký. Dữ liệu cá nhân được nhập bởi chủ thể dữ liệu được thu thập và lưu trữ dành riêng cho sử dụng nội bộ bởi bộ điều khiển và cho mục đích riêng của mình. Bộ điều khiển có thể yêu cầu chuyển đến một hoặc nhiều bộ xử lý (ví dụ: dịch vụ bưu kiện) cũng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích nội bộ có thể quy cho bộ điều khiển.

Bằng cách đăng ký trên trang web của bộ điều khiển, địa chỉ IP được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và được sử dụng bởi chủ đề dữ liệu Ngày và thời gian đăng ký cũng được lưu trữ. Việc lưu trữ dữ liệu này diễn ra dựa trên nền tảng rằng đây là cách duy nhất để ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi và, nếu cần thiết, để có thể điều tra các hành vi phạm tội. Trong chừng mực, việc lưu trữ dữ liệu này là cần thiết để bảo mật bộ điều khiển. Dữ liệu này không được chuyển cho bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ theo luật định để truyền dữ liệu hoặc nếu việc chuyển giao phục vụ cho mục đích truy tố hình sự.

Việc đăng ký chủ thể dữ liệu, với chỉ dẫn dữ liệu cá nhân tự nguyện, nhằm mục đích cho phép bộ điều khiển cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của chủ thể dữ liệu chỉ có thể được cung cấp cho người dùng đã đăng ký do tính chất của vấn đề được đề cập. Những người đã đăng ký có thể tự do thay đổi dữ liệu cá nhân được chỉ định trong quá trình đăng ký bất cứ lúc nào hoặc để xóa chúng hoàn toàn khỏi kho dữ liệu của bộ điều khiển.

Bất cứ lúc nào, bộ điều khiển dữ liệu sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu cho từng đối tượng dữ liệu về dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ về chủ thể dữ liệu. Ngoài ra, bộ điều khiển dữ liệu sẽ sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn của chủ thể dữ liệu, trong trường hợp không có nghĩa vụ lưu trữ theo luật định. Toàn bộ nhân viên của bộ điều khiển có sẵn cho chủ thể dữ liệu về mặt này với tư cách là người liên hệ.

6. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Trên trang web của Tên công ty, người dùng có cơ hội đăng ký nhận bản tin doanh nghiệp của chúng tôi. Mặt nạ đầu vào được sử dụng cho mục đích này xác định dữ liệu cá nhân nào được truyền, cũng như khi bản tin được đặt hàng từ bộ điều khiển.

Tên công ty thông báo cho khách hàng và đối tác kinh doanh của mình thường xuyên bằng các bản tin về ưu đãi của doanh nghiệp. Bản tin dữ liệu doanh nghiệp chỉ có thể được nhận bởi chủ thể dữ liệu nếu (1) chủ thể dữ liệu có địa chỉ email hợp lệ và (2) đăng ký chủ đề dữ liệu cho việc vận chuyển bản tin. Một e-mail xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail được đăng ký bởi một chủ đề dữ liệu lần đầu tiên để gửi bản tin, vì lý do pháp lý, trong thủ tục chọn tham gia kép. Email xác nhận này được sử dụng để chứng minh liệu chủ sở hữu của địa chỉ email là chủ thể dữ liệu có được phép nhận bản tin hay không.

Trong quá trình đăng ký bản tin, chúng tôi cũng lưu trữ địa chỉ IP của hệ thống máy tính được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và được sử dụng bởi chủ thể dữ liệu tại thời điểm đăng ký, cũng như ngày và giờ đăng ký. Việc thu thập dữ liệu này là cần thiết để hiểu được (có thể) việc sử dụng sai địa chỉ e-mail của chủ thể dữ liệu vào một ngày sau đó và do đó phục vụ mục đích bảo vệ pháp lý của bộ điều khiển.

Dữ liệu cá nhân được thu thập như một phần đăng ký bản tin sẽ chỉ được sử dụng để gửi bản tin của chúng tôi. Ngoài ra, những người đăng ký nhận bản tin có thể được thông báo qua e-mail, miễn là điều này là cần thiết cho hoạt động của dịch vụ bản tin hoặc đăng ký trong câu hỏi, vì đây có thể là trường hợp sửa đổi đối với bản tin cung cấp, hoặc trong trường hợp thay đổi hoàn cảnh kỹ thuật. Sẽ không có việc chuyển dữ liệu cá nhân được thu thập bởi dịch vụ bản tin cho bên thứ ba. Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi có thể bị chấm dứt bởi chủ đề dữ liệu bất cứ lúc nào. Sự đồng ý cho việc lưu trữ dữ liệu cá nhân, mà chủ đề dữ liệu đã đưa ra để gửi bản tin, có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Với mục đích hủy bỏ sự đồng ý, một liên kết tương ứng được tìm thấy trong mỗi bản tin. Cũng có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào trực tiếp trên trang web của bộ điều khiển hoặc truyền thông tin này đến bộ điều khiển theo một cách khác.

7. Theo dõi bản tin

Bản tin của Tên Công ty chứa các pixel được gọi là theo dõi. Pixel theo dõi là một hình ảnh thu nhỏ được nhúng trong các e-mail như vậy, được gửi ở định dạng HTML để cho phép ghi và phân tích tệp nhật ký. Điều này cho phép phân tích thống kê về sự thành công hay thất bại của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Dựa trên pixel theo dõi được nhúng, Tên Công ty có thể thấy nếu và khi một e-mail được mở bởi một chủ đề dữ liệu và các liên kết trong e-mail được gọi bởi các chủ thể dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân được thu thập trong các pixel theo dõi có trong các bản tin được bộ điều khiển lưu trữ và phân tích để tối ưu hóa việc vận chuyển bản tin, cũng như điều chỉnh nội dung của các bản tin trong tương lai tốt hơn theo sở thích của chủ thể dữ liệu. Những dữ liệu cá nhân này sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Các chủ thể dữ liệu bất cứ lúc nào có quyền thu hồi tuyên bố đồng ý riêng tương ứng được ban hành bằng thủ tục chọn tham gia kép. Sau khi hủy bỏ, những dữ liệu cá nhân này sẽ bị xóa bởi bộ điều khiển. Tên Công ty tự động coi việc rút tiền từ việc nhận bản tin là sự hủy bỏ.

8. Khả năng liên lạc qua trang web

Trang web của Tên Công ty chứa thông tin cho phép liên hệ điện tử nhanh chóng với doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như liên lạc trực tiếp với chúng tôi, cũng bao gồm một địa chỉ chung của cái gọi là thư điện tử (địa chỉ email). Nếu một chủ thể dữ liệu liên lạc với bộ điều khiển bằng e-mail hoặc thông qua một hình thức liên lạc, dữ liệu cá nhân được truyền bởi chủ thể dữ liệu sẽ được lưu trữ tự động. Dữ liệu cá nhân như vậy được truyền trên cơ sở tự nguyện bởi một chủ thể dữ liệu cho bộ điều khiển dữ liệu được lưu trữ cho mục đích xử lý hoặc liên hệ với chủ thể dữ liệu. Không có sự chuyển giao dữ liệu cá nhân này cho các bên thứ ba.

9. Thường xuyên xóa và chặn dữ liệu cá nhân

Nếu mục đích lưu trữ không được áp dụng, hoặc nếu thời hạn lưu trữ theo quy định của nhà lập pháp châu Âu hoặc nhà lập pháp có thẩm quyền khác hết hạn, dữ liệu cá nhân thường xuyên bị chặn hoặc bị xóa theo yêu cầu pháp lý.

10. Quyền của chủ thể dữ liệu

a) Quyền xác nhận

Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu để có được từ người kiểm soát xác nhận xem liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến mình có được xử lý hay không. Nếu một chủ thể dữ liệu muốn sử dụng quyền xác nhận này, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của bộ điều khiển.

b) Quyền truy cập

Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được cấp bởi nhà lập pháp châu Âu để có được thông tin miễn phí từ người kiểm soát về dữ liệu cá nhân của họ được lưu trữ bất cứ lúc nào và một bản sao của thông tin này. Hơn nữa, các chỉ thị và quy định của Châu Âu cấp cho chủ thể dữ liệu quyền truy cập vào các thông tin sau:

mục đích của việc xử lý;
các loại dữ liệu cá nhân liên quan;
người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân đã hoặc sẽ được tiết lộ, cụ thể là người nhận ở các nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế;
nếu có thể, khoảng thời gian dự kiến ​​mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ, hoặc, nếu không thể, các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó;
sự tồn tại của quyền yêu cầu từ bộ điều khiển chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu hoặc phản đối việc xử lý đó;
sự tồn tại của quyền khiếu nại với cơ quan giám sát;
nơi dữ liệu cá nhân không được thu thập từ chủ đề dữ liệu, bất kỳ thông tin có sẵn nào về nguồn của họ;
sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm hồ sơ, được đề cập trong Điều 22 (1) và (4) của GDPR và, ít nhất là trong những trường hợp đó, thông tin có ý nghĩa về logic liên quan, cũng như ý nghĩa và hậu quả dự kiến xử lý như vậy cho chủ đề dữ liệu.

Hơn nữa, chủ thể dữ liệu sẽ có quyền lấy thông tin về việc dữ liệu cá nhân được chuyển đến nước thứ ba hay cho một tổ chức quốc tế. Trong trường hợp này, chủ thể dữ liệu có quyền được thông báo về các biện pháp bảo vệ thích hợp liên quan đến việc chuyển tiền.

Nếu một chủ thể dữ liệu muốn tận dụng quyền truy cập này, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của bộ điều khiển.

c) Quyền hạn chế xử lý

Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được nhà lập pháp châu Âu cấp quyền có được từ việc hạn chế xử lý của bộ điều khiển khi áp dụng một trong các điều sau đây tính chính xác của dữ liệu cá nhân.
Việc xử lý là trái pháp luật và chủ thể dữ liệu phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân và yêu cầu thay vào đó là hạn chế sử dụng của họ.
Bộ điều khiển không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng chúng được yêu cầu bởi chủ thể dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
Chủ thể dữ liệu đã phản đối việc xử lý theo Điều 21 (1) của GDPR trong khi chờ xác minh liệu các căn cứ hợp pháp của bộ điều khiển có ghi đè lên các chủ thể dữ liệu hay không.
Nếu một trong các điều kiện nói trên được đáp ứng và chủ thể dữ liệu muốn yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân được lưu trữ bởi Tên Công ty, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của bộ điều khiển. Nhân viên của Tên Công ty sẽ sắp xếp hạn chế xử lý.

d) Tự động ra quyết định cá nhân, bao gồm cả hồ sơ

Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được nhà lập pháp châu Âu cấp quyền không phải chịu quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động, bao gồm hồ sơ, tạo ra hiệu ứng pháp lý liên quan đến anh ta hoặc cô ta, hoặc ảnh hưởng tương tự đến anh ta hoặc cô ta (1) không cần thiết để tham gia hoặc thực hiện hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và bộ điều khiển dữ liệu hoặc (2) không được ủy quyền bởi luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên mà bộ điều khiển phải tuân theo. giảm các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và quyền tự do và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, hoặc (3) không dựa trên sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu.
Nếu quyết định (1) là cần thiết để tham gia hoặc thực hiện hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và bộ điều khiển dữ liệu hoặc (2) dựa trên sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu, Tên Công ty sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và quyền tự do và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, ít nhất là quyền có được sự can thiệp của con người từ phía người kiểm soát, để bày tỏ quan điểm của mình và tranh luận về quyết định.
Nếu chủ thể dữ liệu muốn thực hiện các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của Tên Công ty.

e) Quyền rút lại sự đồng ý bảo vệ dữ liệu

Mỗi chủ thể dữ liệu sẽ có quyền được nhà lập pháp châu Âu cấp quyền rút lại sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.
Nếu chủ thể dữ liệu muốn thực hiện quyền rút lại sự đồng ý, bất cứ lúc nào, người đó có thể liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của Tên Công ty.

11. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

DPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý mà chúng tôi có được sự đồng ý cho một mục đích xử lý cụ thể. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là bên, ví dụ như khi hoạt động xử lý là cần thiết để cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác, thì việc xử lý là dựa trên Điều 6 (1) lit. b GDPR. Điều tương tự cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý cần thiết để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng, ví dụ trong trường hợp có thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Công ty của chúng tôi có phải chịu nghĩa vụ pháp lý theo đó việc xử lý dữ liệu cá nhân là bắt buộc, chẳng hạn như để thực hiện nghĩa vụ thuế, việc xử lý dựa trên Nghệ thuật. 6 (1) sáng. c GDPR. Trong những trường hợp hiếm hoi, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu hoặc của một người tự nhiên khác. Đây sẽ là trường hợp, ví dụ, nếu một khách truy cập bị thương trong công ty của chúng tôi và tên, tuổi, dữ liệu bảo hiểm y tế hoặc thông tin quan trọng khác của anh ta sẽ phải được chuyển cho bác sĩ, bệnh viện hoặc bên thứ ba khác.

12. Các lợi ích hợp pháp mà người kiểm soát hoặc bên thứ ba theo đuổi

Trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 (1) lit. f GDPR lợi ích hợp pháp của chúng tôi là thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi có lợi cho sự thịnh vượng của tất cả nhân viên và các cổ đông của chúng tôi.

13. Khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ

Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân là thời gian lưu giữ theo luật định tương ứng. Sau khi hết thời hạn đó, dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa thường xuyên, miễn là không còn cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng hoặc bắt đầu hợp đồng.

14. Cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng; Yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng; Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu để cung cấp dữ liệu cá nhân; hậu quả có thể của việc không cung cấp dữ liệu đó

Chúng tôi làm rõ rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân được yêu cầu một phần theo luật (ví dụ: quy định về thuế) hoặc cũng có thể xuất phát từ các điều khoản hợp đồng (ví dụ: thông tin về đối tác hợp đồng). Đôi khi có thể cần phải ký kết hợp đồng rằng chủ thể dữ liệu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, sau đó phải được chúng tôi xử lý. Ví dụ, chủ đề dữ liệu bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân khi công ty chúng tôi ký hợp đồng với anh ấy hoặc cô ấy. Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân sẽ dẫn đến hậu quả là hợp đồng với chủ thể dữ liệu không thể được ký kết. Trước khi dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi chủ thể dữ liệu, chủ thể dữ liệu phải liên hệ với bất kỳ nhân viên nào. Nhân viên làm rõ cho chủ thể dữ liệu xem việc cung cấp dữ liệu cá nhân là cần thiết theo luật hoặc hợp đồng hay là cần thiết cho việc ký kết hợp đồng, cho dù có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân và hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu cá nhân dữ liệu.

15. Sự tồn tại của việc ra quyết định tự động

Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi không sử dụng quyết định hoặc lập hồ sơ tự động. Chính sách quyền riêng tư này được tạo bởi Người tạo chính sách bảo mật của các nhân viên bảo vệ dữ liệu bên ngoài được phát triển với sự hợp tác của Luật sư luật truyền thông từ WBS-LAW.